ثبت نام جشنواره وبلاگ نویسی

از طریق فرم زیر قادر به ثبت یک وبلاگ می باشید؛ برای ثبت چند وبلاگ، دوباره فرم را تکمیل نمایید.

مهلت ثبت نام در جشنواره به پایان رسیده است؛ نتایج متعاقبا از طریق همین سایت اعلام می گردد.